Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Όλοι δηλώνουμε …..γιατροί. Γαμώ τον ...μωχαμέτη σας
Η χθεσινή ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών:

Έπειτα από άμεση παρέμβαση του ΙΣΑ αναφορικά με την εξαίρεση των ιατρών από το πεδίο εφαρμογής της με αριθμ. Α2-1145/2012(ΦΕΚ Β΄3313/2012) Αγορανομικής Διάταξης, δυνάμει της οποίας οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα αναφορικά με την μη υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, κοινοποιήθηκε σήμερα στον ΙΣΑ η υπ΄αριθμ πρωτ. A4-17/28.01.2013 επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία διευκρινίζεται ότι οι γιατροί ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στην εν λόγω διάταξη. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση από πλευράς τους ανάρτησης της σχετικής πινακίδας στα ιατρεία τους.

ixnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου