Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Το ΔΝΤ ενέκρινε τη δόση αλλά πάνε στις τράπεζες .............
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ανακοίνωσε σήμερα την εκταμίευση 7,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίσης των τραπεζών.
Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή του ΕΤΧΣ Κλάους Ρεγκλινγκ, το ποσό που εκταμιεύθηκε θα συνεισφέρει στην εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα, προϋπόθεση που θεωρείται απαραίτητη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Με τα σημερινά 7,2 δισ. ευρώ το ποσό που έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα από το ΕΤΧΣ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έφτασε τα 48,2 δισ. ευρώ από τα 50 δισ. ευρώ, που έχουν δεσμευθεί.
Το ΕΤΧΣ έχει εκταμιεύσει στην Ελλάδα 127,2 δισ. ευρώ από τα 144,6 δισ. ευρώ που έχουν αποφασίσει συνολικά για τη στήριξη της χώρας.
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, δόθηκε από το ΔΝΤ η πιο κάτω ανακοίνωση:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε σήμερα την τρίτη επισκόπηση της απόδοσης της Ελλάδος στο οικονομικό πρόγραμμα που στηρίζεται από μια συμφωνία Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (ΔΠΜ). Η ολοκλήρωση αυτής της επισκόπησης επιτρέπει την εκταμίευση 1,5 δισεκατομμυρίου μονάδων Ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώματος (περίπου 1,74 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2,26 δισεκατομμύρια δολάρια), που ανεβάζει τις συνολικές εκταμιεύσεις της συμφωνίας σε 5,7 δισεκατομμύρια μονάδες Ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώματος (περίπου 5,67 δισεκατομμύρια ευρώ ή 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια).
» Η συμφωνία ΔΠΜ ύψους περίπου 173 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Μαρτίου 2012 (βλέπε Δελτίο Τύπου 12/85), αποτελεί μέρος ενός χρηματοδοτικού πακέτου από κοινού με χώρες-μέλη της ζώνης του Ευρώ για ένα διάστημα τεσσάρων ετών. Περιλαμβάνει κατ' εξαίρεση πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ που ισοδυναμούν περίπου με το 2.159 τοις εκατό της ποσόστωσης της Ελλάδος.
« Το Διοικητικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε επίσης σήμερα τις Διαβουλεύσεις του 2013 με την Ελλάδα για το Άρθρο IV, η οποία εξετάζει πολιτικές σε μακροπρόθεσμη βάση. Θα δημοσιευτεί μια ξεχωριστή Ενημερωτική Ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση του Συμβουλίου για τις Διαβουλεύσεις με την Ελλάδα». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου