Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδοτησης- πλήρεις πίνακες

τα νέα όρια ηλικίας - πλήρεις πίνακες

 katoxyrosi.blogspot.
Ι  Κ  Α   -   Ε  Τ  Α  Μ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
υπαχθέντες πρώτη φορά στην ασφάλιση έως 31.12.1992

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 35 ΕΤΙΑ
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης
10500 ηµερών ασφάλισης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται για τη
συνταξιοδότηση
2010
10.500
58
2011
10.800
58
2012
11.100
59
2013
12.000
62
ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης 10.000 ηµερών ασφάλισης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για
µειωµένη σύνταξη
2010
10.000
62
60
2011
10.000
63
60
2012
10.000
63,5
60
2013
10.000
67
62
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης 10.000 ηµερών ασφάλισης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για
µειωµένη σύνταξη (μεταβατικό)
2010
10.000
57
55
2011
10.400
58
56
2012
10.800
58,5
56,5
2013
12.000
62
60
2014
12.000
62
60,5
2015
12.000
62
61
2016
12.000
62
61,5
2017
12.000
62
-
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης  4.500.000 ηµερών ασφάλισης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ πλήρης
σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
µειωµένη σύνταξη
2010
4.500
60
55
2011
4.500
61
56
2012
4.500
62
57
2013
4.500
67
62
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης δεύτερης σύνταξης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
για  δεύτερη µειωµένη 50% σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
2010
4.800
60
2011
4.800
61
2012
4.800
62
2013
4.800
67
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη
σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για
µειωµένη σύνταξη
2010
5.500
55
50
2011
5.500
57
52
2012
5.500
60
55
2013
5.500
67
62
ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  (7.500 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ)
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη
σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για
µειωµένη σύνταξη
2010
10.500
55
53
2011
10.500
55&9 μήνες
53&9 μήνες
2012
10.500
56&6 μήνες
54&6 μήνες
2013
10.500
60&9μήνες
58&9μήνες
2014
10.500
61&6 μήνες
59&6 μήνες
2015
10.500
62
60
ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΑΝΔΡΕΣ (3.600 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ) 1.000 ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 13 ΧΡΟΝΙΑ  ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2012
4.500
60
2013
4.500
62
ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ (3.600 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 1.000 ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010
4.500
55
2011
4.500
56
2012
4.500
57
2013
4.500
62
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ με 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ  πλήρης
σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
µειωµένη σύνταξη
2012
4.500
65
60
2013
4.500
67
62
ΝΕΟΙ AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
υπαχθέντες  πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά
ΑΝ∆ΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
1/1/2011 - 31/12/2012
40
60
από 1/1/2013 και µετά
40
62
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΤΟΣ συµπλήρωσης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
που απαιτούνται για
τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη
σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για
µειωµένη σύνταξη
2010
6.000
55
50
2011
6.000
55
50
2012
6.000
55
50
2013
6.000
67
62


Ο. Α. Ε. Ε.
Ο.Α.Ε.Ε. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
υπαχθέντες πρώτη φορά στην ασφάλιση έως 31.12.1992
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 37 ΕΤΙΑ
Οι ασφαλισµένοι που µέχρι 31.12.2010  είχαν συµπληρώσει 37  έτη
πραγµατικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολούµενων,
συνταξιοδοτούνται και µετά την 01.01.2013  χωρίς όριο ηλικίας.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 35 ΕΤΙΑ
ν. 3863/2010 αρθ. 10
ν. 4093/2012
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
2010
35
60
35
60
2011
36
60
36
60
2012
37
60
37
60
2013
38
60
38
62
2014
39
60
39
62
2015
40
60
40
62
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 15 ΕΤΙΑ
Οι ασφαλισµένοι που µέχρι 31.12.2012  συµπληρώνουν 15  έτη ασφάλισης και 65ο έτος της ηλικίας,  έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα,  και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις και µετά την 01.01.2013.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 15 ΕΤΙΑ
ν. 3863/2010 αρθ. 10
ν. 4093/2012
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
15
65
15
67
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΙΑ
άρ. 10 ν.3863/2010  + άρ. 54 ν. 3996/11
ν. 4093/2012
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
2010
25
60
25
60
2011
25
61
25
61
2012
25
62
25
62
2013
25
63
25
67
2014
25
64
25
67
2015
25
65
25
67
Ο.Α.Ε.Ε. - ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
1.  Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων που µέχρι 31.12.2010  είχαν συµπληρώσει 25  έτη ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν και µετά την 01.01.2013 µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας,  ανεξάρτητα εάν κατά την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου.
2.  Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων που συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν 25  έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν και µετά την 01.01.2013, µε τη συµπλήρωση του 55ου ή του 58ου έτους της ηλικίας αντίστοιχα, ανεξάρτητα εάν κατά την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου.
ν. 3863/2010 αρ. 10
ν. 4093/2012
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
2010
25
55
25
55
2011
25
55
25
55
2012
25
58
25
58
2013
25
65
25
67
2014
25
65
25
67
2015
25
65
25
67
Ο.Α.Ε.Ε. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
υπαχθέντες πρώτη φορά στην ασφάλιση μετα τις 1.1.1993

Οι ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες)  από 01.01.2013  και µετά
συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62  ετών.
Οι ασφαλισµένοι που µέχρι 31.12.2012  συµπληρώνουν 15  έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας τους (ή το 60ο έτος για µειωµένη σύνταξη),  έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα,  και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις και µετά την 01.01.2013.
Οι ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες) που συµπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65ο έτος της ηλικίας τους (ή το 60ο έτος της ηλικίας για µειωµένη σύνταξη),  από 01.01.2013 και µετά, δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή ηλικία 62 ετών για µειωµένη σύνταξη).
Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που µέχρι 31.12.2012 συµπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών (ή ηλικία 50 ετών για µειωµένη σύνταξη),  έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα και συνταξιοδοτούνται µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις και µετά την 01.01.2013.
Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που συµπληρώνουν 20  έτη ασφάλισης ή το 55ο έτος της ηλικίας (ή το 50ο για µειωµένη σύνταξη) από 01.01.2013 και µετά δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για µειωµένη).


Ε Ι Δ Ι Κ Α   Τ Α Μ Ε Ι Α
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 35 ΕΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
1-1-1983
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΩΣ  31/12/1992  ΜΕ 25 ΕΤΙΑ
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
2010
25
60
55
2011
25
61
56
2012
25
62
57
2013
25
67
62
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΩΣ  31/12/1992  ΜΕ 15 ΕΤΙΑ
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010
15
60
2011
15
61
2012
15
62
2013
15
67
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ  ΜΕ 35 ΕΤΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1983-1992
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010
35
58
2011
36
58
2012
37
59
2013
40
62
ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΕΙΩΜ. ΣΥΝΤΑΞΗ
µέχρι 31/12/2012
25
65
     60
από 1/1/2013 και µετά
25
67
62
µέχρι 31/12/2012
15
65
από 1/1/2013 και µετά
15
67
ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ  ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
2010
25
50
-
2011
25
52
50
2012
25
55
53
2013
25
67
62
ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ  ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
για συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
πλήρης σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
µειωµ. σύνταξη
2010
5.500
55
50
2011
5.500
57
52
2012
5.500
60
55
2013
5.500
67
62
ΜΗΤΕΡΕΣ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (Η ΠΑΤΕΡΕΣ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΗΡΟΙ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992.
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010
20
Α..Ο.Η.
2011
20
52
2012
20
55
2013
20
67
ΜΗΤΕΡΕΣ / ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
πλήρης σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
µειωµ. σύνταξη
2010
20
55
50
2011
20
55
50
2012
20
55
50
2013
20
67
63
ΑΝΔΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ πλήρης σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
µειωµ. σύνταξη
µέχρι 31/12/2012
15
65
60
από 1/1/2013 και µετά
15
67
62
1/1/2011 έως 31/12/2012
40
60
από 1/1/2013 και µετά
40

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου