Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ

Φωτογραφία: ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΟ "ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ" ΣΤΑ 5700 ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ με Διευθυντή υπόδικο για αλλοίωση των οικονομικών στοιχείων (για να μπούμε σε καθεστώς εκκαθάρισης ΔΝΤ) εμφανίζει παραπλανητικά στοιχεία για να εξωραϊσει την Εθνοκάθαρση των ελλήνων στην Ελλάδα. Σημειοτέον οτι για την προστασία του ατόμου αυτού από την ελληνική δικαιοσύνη έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωπαίκή Επιτροπή τοποθετώντας τον σε ένα ιδιότυπο ακαταδίωκτο.. Ετσι, σήμερα ασχημονούν παράγοντας προπαγάνδα, ενώ από πραγματικά στοιχεία δεν έχουν ούτε τα βασικά της Απογραφής, η οποία στέφθηκε από παταγώδη αποτυχία καθώς τρομοκράτησαν τον κόσμο τότε...

Σύμφωνα λοιπόν με δόλια έρευνα από "επιστήμονες" που δεν ντρέπονται, το κατώφλι της φτώχειας βρίσκεται στο ποσό των 5.708 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 11.986 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Τοποθετούν δε το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 10.676 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε 17.977 ευρώ.  Με δεδομένο ότι το καρτέλ δεν επιτρέπει να πέσουν οι τιμές στην Ελλάδα το κατώφλι της φτώχειας βρίσκεται κοντά στα 10 11 χιλιάρικα το χρόνο, ενώ τα 5.700 ανά άτομο είναι εισόδημα γενοκτονίας. 

Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα οι πληθυσμιακές ομάδες που κατά τεκμήριο είναι φτωχές, όπως άστεγοι, άτομα σε ιδρύματα, παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, Ρομά, κ.λπ.  Αν περιλαμβάνονταν οι ομάδες αυτές θα είχαμε και την καθαρότερη εικόνα της ανθρωπιστικής καταστροφής που υφίστανται 13-14 εκατομμύρια άνθρωποι από τα κατοχικά ανδρείκελα της Αθήνας.

Ετσι με τα πειραγμένα προπαγανδιστικά στοιχεία της η ΕΛΣΤΑΤ βγάζει ότι μόλις το 23,1% του πληθυσμού της χώρας, ή 914.873 νοικοκυριά με 2.535.700 ανθρώπους, ως μέλη, ήταν το 2012 (εισοδήματα 2011) σε κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ενώ, εάν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 3.795.100 άτομα (επιπλέον 391.800 άτομα σε σχέση με το 2011) ή το 34,6% του συνόλου του πληθυσμού, που αποτελεί το 3ο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία και τη Λετονία. 


Και συνεχίζουν με αριθμούς θα πρέπει να διπλασιάζονται,( ή να υποδιπλασιάζονται) για να είμαστε πιό κοντά στην πραγματικότητα. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δηλαδή, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών) αυξάνεται από το 23,1% σε 49,8%, ενώ, όταν περιλαμβάνονται μόνον οι συντάξεις και όχι τα κοινωνικά επιδόματα, μειώνεται στο 26,8%. Να σημειωθεί ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις-συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων- αποτελούν το 40,5% του συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών της χώρας, εκ του οποίου οι συντάξεις αναλογούν στο 36,1%, ενώ τα κοινωνικά επιδόματα στο 4,4%.

Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται περισσότερο από τη φτώχεια, ως προς το σύνολο του πληθυσμού, είναι:

- Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (66%)

- 'Ανδρες άνεργοι (52,1%)

- Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (33,3%)

- Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (26,9%)

- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (24,1%)

- Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (23,5%)

Επίσης, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες (23,6% έναντι 22,5%).

Όσον αφορά στον πληθυσμό που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό (πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή με υλικές στερήσεις, δηλαδή πληθυσμός που στερείται τουλάχιστον 4 από ένα κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών, ή που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας), από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:

• Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, ανέρχεται στο 34,6% του πληθυσμού της χώρας. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος για άτομα ηλικίας 18- 64 ετών (37,7%)

• Ο πληθυσμός ηλικίας 18- 64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, εκτιμάται για τους Έλληνες σε 36% και για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα σε 62,7%

• Ο πληθυσμός ηλικίας 18- 64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, εκτιμάται για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν σε χώρα εκτός Ελλάδας σε 56,4%

Μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας (23,1%) και στην Ισλανδία το χαμηλότερο (7,9%). Σε σχέση με τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Βουλγαρία (49,3%), η Λετονία (36,6%) και η Ελλάδα (34,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ισλανδία (12,7%), η Νορβηγία (13,8%) και η Ολλανδία (15%).              
ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΟ "ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ" ΣΤΑ 5700 ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ με Διευθυντή υπόδικο για αλλοίωση των οικονομικών στοιχείων (για να μπούμε σε καθεστώς εκκαθάρισης ΔΝΤ) εμφανίζει παραπλανητικά στοιχεία για να εξωραϊσει την Εθνοκάθαρση των ελλήνων στην Ελλάδα. Σημειοτέον οτι για την προστασία του ατόμου αυτού από την ελληνική δικαιοσύνη έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωπαίκή Επιτροπή τοποθετώντας τον σε ένα ιδιότυπο ακαταδίωκτο.. Ετσι, σήμερα ασχημονούν παράγοντας προπαγάνδα, ενώ από πραγματικά στοιχεία δεν έχουν ούτε τα βασικά της Απογραφής, η οποία στέφθηκε από παταγώδη αποτυχία καθώς τρομοκράτησαν τον κόσμο τότε...

Σύμφωνα λοιπόν με δόλια έρευνα από "επιστήμονες" που δεν ντρέπονται, το κατώφλι της φτώχειας βρίσκεται στο ποσό των 5.708 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 11.986 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Τοποθετούν δε το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 10.676 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε 17.977 ευρώ. Με δεδομένο ότι το καρτέλ δεν επιτρέπει να πέσουν οι τιμές στην Ελλάδα το κατώφλι της φτώχειας βρίσκεται κοντά στα 10 11 χιλιάρικα το χρόνο, ενώ τα 5.700 ανά άτομο είναι εισόδημα γενοκτονίας.

Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα οι πληθυσμιακές ομάδες που κατά τεκμήριο είναι φτωχές, όπως άστεγοι, άτομα σε ιδρύματα, παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, Ρομά, κ.λπ. Αν περιλαμβάνονταν οι ομάδες αυτές θα είχαμε και την καθαρότερη εικόνα της ανθρωπιστικής καταστροφής που υφίστανται 13-14 εκατομμύρια άνθρωποι από τα κατοχικά ανδρείκελα της Αθήνας.

Ετσι με τα πειραγμένα προπαγανδιστικά στοιχεία της η ΕΛΣΤΑΤ βγάζει ότι μόλις το 23,1% του πληθυσμού της χώρας, ή 914.873 νοικοκυριά με 2.535.700 ανθρώπους, ως μέλη, ήταν το 2012 (εισοδήματα 2011) σε κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ενώ, εάν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 3.795.100 άτομα (επιπλέον 391.800 άτομα σε σχέση με το 2011) ή το 34,6% του συνόλου του πληθυσμού, που αποτελεί το 3ο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία και τη Λετονία.


Και συνεχίζουν με αριθμούς θα πρέπει να διπλασιάζονται,( ή να υποδιπλασιάζονται) για να είμαστε πιό κοντά στην πραγματικότητα. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δηλαδή, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών) αυξάνεται από το 23,1% σε 49,8%, ενώ, όταν περιλαμβάνονται μόνον οι συντάξεις και όχι τα κοινωνικά επιδόματα, μειώνεται στο 26,8%. Να σημειωθεί ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις-συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων- αποτελούν το 40,5% του συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών της χώρας, εκ του οποίου οι συντάξεις αναλογούν στο 36,1%, ενώ τα κοινωνικά επιδόματα στο 4,4%.

Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται περισσότερο από τη φτώχεια, ως προς το σύνολο του πληθυσμού, είναι:

- Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (66%)

- 'Ανδρες άνεργοι (52,1%)

- Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (33,3%)

- Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (26,9%)

- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (24,1%)

- Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (23,5%)

Επίσης, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες (23,6% έναντι 22,5%).

Όσον αφορά στον πληθυσμό που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό (πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή με υλικές στερήσεις, δηλαδή πληθυσμός που στερείται τουλάχιστον 4 από ένα κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών, ή που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας), από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:

• Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, ανέρχεται στο 34,6% του πληθυσμού της χώρας. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος για άτομα ηλικίας 18- 64 ετών (37,7%)

• Ο πληθυσμός ηλικίας 18- 64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, εκτιμάται για τους Έλληνες σε 36% και για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα σε 62,7%

• Ο πληθυσμός ηλικίας 18- 64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, εκτιμάται για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν σε χώρα εκτός Ελλάδας σε 56,4%

Μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας (23,1%) και στην Ισλανδία το χαμηλότερο (7,9%). Σε σχέση με τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Βουλγαρία (49,3%), η Λετονία (36,6%) και η Ελλάδα (34,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ισλανδία (12,7%), η Νορβηγία (13,8%) και η Ολλανδία (15%).

Anaktisis Europe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου