Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Όμορφος κόσμος ( επιφανών Πατρινών ) τοκογλυφικά πλασμένος

ΜΠΛΕΞΑΝ ΟΙ ( ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ) ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥΣ... Όμορφος κόσμος ( επιφανών Πατρινών ) αγγελικά πλασμένος

Γνωστός πατρινός επιχειρηματίας και πρόεδρος φορέα κατηγορείται για τοκογλυφία κατά συνήθεια και κατ' επάγγελμα, από επίσης πατρινό επιχειρηματία.

Οι δύο άνδρες δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, ενώ διατηρούσαν εδώ και δεκαετίες οικογενειακή και επιχειρηματική καλή σχέση, ο δεύτερος προ εικοσαετίας περίπου βρέθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση και ζήτησε δανεικά 5.488.000 δραχμές από τον «φίλο» του. Ο καλός αυτός άνθρωπος . τα έδωσε χωρίς αποδείξεις και χωρίς εγγυήσεις, αργότερα όμως το ξανασκέφτηκε και του ζήτησε να υπογράψει μια συναλλαγματική με τους νόμιμους τόκους μέχρι την αποπληρωμή που έφτασε το ποσό των 10 εκατομμυρίων. Όπως και έγινε, όμως δεν του έφτανε αυτό. Η συναλλαγματική ήταν μόνο η αρχή, αυτά τα 10 εκατομμύρια δραχμές ο Χ.Ε. τα πλήρωνε χρυσά μέχρι πρότινος που αποφάσισε ότι δεν πάει άλλο. Μέχρι σήμερα πέραν τον χρημάτων που του έχει αποσπάσει ο .Α., του έχει κάνει και κατάσχεση σε μέρος της κινητής περιουσίας του Χ.Ε., και των χρημάτων από την εργασία που εκτελεί ο Χ.Ε. με το έτσι θέλω.

Ο Χ.Ε. κατηγορεί τον .Α. για τοκογλυφία κατ' εξακολούθηση καταθέτοντας μήνυση και η υπόθεση θα βρεθεί στα ποινικά δικαστήρια όπου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αφού ο.Α. είναι πέραν όλων των άλλων και συγγενής εξ αγχιστείας λαλίστατου αντιμνημονιακού πλέον βουλευτή.

ΟΑ. σύμφωνα με την μήνυση φαίνεται με τα νομικά τερτίπια που έχει χρησιμοποιήσει, να έχει εξαπατήσει και δικαστές αλλά και κάποιους ακόμα που είχαν κοινές οικονομικές δοσοληψίες με τον Χ.Ε. ώστε να μπορεί να του υφαρπάζει χρήματα.

Τι έχει να πει άραγε για όλα αυτά ο λαλίστατος πολιτικός που τυχαίνει να είναι και συγγενής εξ αγχιστείας ;

Σχόλιο Απόστολου Ζέρβα : Αν με αυτόν τον τρόπο λειτούργησε έναντι του "φίλου" του φανταστείτε πόσους έχει βάλει στο χέρι ο εντιμότατος ντόπιος επιφανής τοκογλύφος. Αλήθεια πόσο έντιμος και πόσο άξιος εμπιστοσύνης μπορεί να είναι ένας τοκογλύφος ώστε να είναι εν ενεργεία Πρόεδρος φορέα και να διαχειρίζεται και χρήματα τρίτων; Δεν γνωρίζει κανείς για τις παράνομες δραστηριότητες του; Αλλά συγνώμη ξέχασα είπαμε είναι συγγενής εξ αγχιστείας βουλευτή...


ΕΝΩΠΙΟΝ

Του Κου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών ΜΗΝΥΣΗ

Χ…… Ε……. του Ι……., κατοίκου Πατρών, οδός Π…..-Κ….

αρ. …, τηλ. ……….

ΚΑΤΑ

του Η…, κατοίκου Πατρών, οδός Π…..-Κ….αρ…, και κατά παντός συμμέτοχου.

Α) ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1) Από τον μηνυόμενο έλαβα στις 20.08.1993, 31.03.1995, 06.09.1995, 28.09.1995, 07.12.1995 και στις 20.02.1996, άνευ εγγράφων αποδείξεων μου, τα χρηματικά ποσά των δραχμών 137.000, 1.050.000, 150.000, 1.900.000, 400.000 και 350.000 αντίστοιχα, λόγω έντοκων δανείων, χωρίς να ορισθεί χρόνος για την απόδοσην αυτών. Αυτή δε η δανειοδότηση μου εκ μέρους του μηνυομένου
οφείλονταν στην φερεγγυότητα μου, στη μεταξύ μας σχέση καλής γειτονίας, (διαμένουμε σε γειτονικές κατοικίες), και στην τότε αμοιβαία μεταξύ μας εμπιστοσύνη και στην καλή πίστη, γΓ αυτό και ο μηνυόμενος δεν είχεν αξιώσει από μένα καμία γραπτή απόδειξη γΓ αυτά τα χορηγηθέντα δάνεια.

2) Στο συνημμένο από 08.06.1997 χειρόγραφο σημείωμα του ο μηνυόμενος έχει ιδιοχείρως καταγράψει τα ποσά των ως άνω έξι (6) δανείων προς εμένα και τις ημερομηνίες χορήγησης αυτών. Σ' αυτόν τον πίνακα των δανείων ο μηνυόμενος έχει συμπεριλάβει και το ποσό των δραχμών 1.501.000, το οποίο, κατά δήλωσην αυτού, είχεν αποστείλει ο ίδιος με τραπεζικό έμβασμα στις 17.03.1995 στον γνωστό του και προμηθευτή του στόλου των λεωφορείων του εμπορικό αντιπρόσωπο και κάτοικον Αθηνών Σάββα Π. Β……., για την δήθεν αγορά για λογαριασμό μου ενός τουριστικού λεωφορείου, το οποίο βεβαίως ουδέποτε μέχρι σήμερα μου παραδόθηκε.

3) Κατά την ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών συζήτηση στις 13.02.20.. της από 04.09.20.. (αρ. κατ. 21…/20..) αιτήσεως μου κατά του μηνυομένου για αναστολή της κατωτέρω (κεφ. Ε) εις βάρος μου επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, ο μηνυόμενος προσκόμισε και επικαλέσθηκε το συνημμένο με αριθμό πράξεως 3..18/17.03.19.. αντίγραφο γραμματίου είσπραξης του ευρισκόμενου στην Αθήνα και επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου καταστήματος της τότε Ιονικής Τράπεζας, από το οποίο προκύπτει ότι αυτός κατέθεσε το ποσό των δραχμών 1.500.000 στον τηρούμενο στο κατάστημα 074 υπ' αριθμόν 26817…. λογαριασμό του Σάββα Π. Β……. με την χειρόγραφη αιτιολογία κατάθεσης «ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ-ΠΟΥΛΜΑΝ ΣΤΟΝ Χ….. Ε…… ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Α

Ο μηνυόμενος προσκόμισε επίσης και το συνημμένο με αριθμό πράξεως 41…./17.03.19… γραμμάτιο είσπραξης της εκ 1.000 δραχμών προμήθειας της ίδιας Τράπεζας γι' αυτή την συναλλαγή. Από αυτά τα δύο γραμμάτια είσπραξης, σε συνδυασμό με το ανωτέρω (παρ. 2) από 08.06.19… χειρόγραφο σημείωμα του μηνυόμενου, προκύπτει ότι ο τελευταίος δεν έχει δανείσει σε μένα το ποσό των δραχμών 1.501.000 (1.500.000 +1.000), αλλά έχει πληρώσει τούτο στον Σάββα Β……, προφανώς για κάλυψη των προσωπικών του οφειλών προς τον τελευταίο από την προμήθεια δύο αστικών λεωφορείων του, που έχουν ενταχθεί στο Α….. Κ…. Π…... Εξάλλου, ο μηνυόμενος ουδόλως ισχυρίζεται ότι μου παραδόθηκε τέτοιο «καινούργιο λεωφορείο-πούλμαν» από τον ίδιο ή τον Σάββα Β…….

Έτσι, δεν πληρώθηκε η αίρεση από την οποία φέρεται ότι ήταν εξαρτημένη αυτή η υποτιθέμενη οφειλή μου προς τον μηνυόμενο, και κατ' ακολουθίαν δεν γεννήθηκε ποτέ αντίστοιχη νόμιμη αξίωση του τελευταίου εναντίον μου, και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείται αυτός στη διεκδίκηση και είσπραξη του ποσού τούτου και των τόκων αυτού από μένα.

Συνεπώς, οι κατωτέρω (κεφ. Β, παρ. 1 και 4) συναλλαγματική και η βάσει αυτής εκδοθείσα στη συνέχεια υπ' αριθμόν 21./19… διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών είναι άκυρες κατά το μη οφειλόμενο ποσό των δραχμών 1.501.000.

4) κατά την άθροιση των ως άνω (παρ. 1 και 2) κονδυλίων των έξι δανείων και του τραπεζικού εμβάσματος, ο μηνυόμενος διέπραξε το εσκεμμένο λάθος, το οποίο διαπιστώθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο μου κατά τον μήνα Μάιο του παρελθόντος έτους 2012, και αναβίβασε το άθροισμα αυτών στο συνολικό ποσό των δραχμών 5.788.000 αντί του ορθού των 5.488.000 δραχμών, με αποτέλεσμα να ενσωματωθεί εν αγνοία μου στην κατωτέρω (κεφ. Β, παρ. 1) συναλλαγματική ανύπαρκτη εις βάρος μου απαίτηση του μηνυομένου ποσού δραχμών 300.000 (5.788.000 -5.488.000) ή ευρώ 880,41. Εγώ, ένεκα της τυφλής εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του μηνυομένου, δεν διαπίστωσα τότε αυτή την ανακρίβεια του αθροίσματος. Συνεπώς, οι κατωτέρω (κεφ. Β, παρ. 1 και 4) συναλλαγματική και η βάσει αυτής εκδοθείσα στη συνέχεια υπ' αριθμόν 21./19… διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών είναι άκυρες και κατά το επιπρόσθετο ποσό των 300.000 δραχμών.

5) Επιπροσθέτως, στο ως άνω (παρ. 2) από 08.06.1997 ιδιόγραφο σημείωμα του ο μηνυόμενος γράφει τα εξής : «Τσποσά των δανείων και των τόκων αυτών σε περίπτωση που είναι Λιγότερα ή περισσότερα θα υπολογισθούν στον τελικό λογαριασμό χωρίς καμία αδικία».

Με βάση αυτή την συμφωνία μας, εγώ απέφευγα έκτοτε οποιαδήποτε σύγκρουση ή προστριβή ή διαφωνία ή δικαστική αναμέτρηση με τον πολύπειρο και κατά είκοσι τουλάχιστον έτη μεγαλύτερο και κατά τα φαινόμενα εντιμότατο μηνυόμενο, αναμένοντας τον μεταξύ μας «τελικό λογαριασμό χωρίς καμία αδικία», δηλαδή την έντιμη, καλόπιστη και δίκαιη εξώδικη εκκαθάριση των μεταξύ μας οικονομικών δοσοληψιών.

Όμως, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, ο μηνυόμενος δεν είναι καθόλου έντιμος ούτε δίκαιος, αλλά είναι ένας πανούργος, σκληροτράχηλος και αδίστακτος τοκογλύφος, ο οποίος αρνείται σήμερα να συμπράξει σ' αυτόν τον επιβεβλημένο και οφειλόμενο «τελικό λογαριασμό», δηλαδή να προβούμε στην από κοινού επαλήθευση των μεταξύ μας οικονομικών λογαριασμών και στην εκκαθάρισην αυτών «χωρίς καμία αδικία», καίτοι έχει προς τούτο προσκληθεί και εγγράφως από μένα με τις από 14.05.2… και 16.06.20… δύο εξώδικες προς αυτόν προσκλήσεις μου, που έχουν καταχωρηθεί αντιστοίχως στις συνημμένες υπ' αριθμούς 7…Γ/15.05.2… και 63…..07.20… δύο εκθέσεις επιδόσεως των δικαστικών επιμελητών του Πρωτοδικείου Πατρών Σπύρου Γ…………… και Γεωργίου Α…………αντίστοιχα.

Αντ' αυτής της επιβεβλημένης και οφειλόμενης ενέργειας του, ο μηνυόμενος επιδιώκει να αρπάξει από μένα με νομιμοφανείς διαδικασίες τα περί ων οι κατωτέρω (κεφ. Ε, παρ.2 και 10) από 23.01.20.. και 22.04.20.. δύο επιταγές του κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της υπ' αριθμόν 219/19.. διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών προς πληρωμή των τοκογλυφικών προϊόντων των 82.871,75 και 65.814,81 ευρώ αντίστοιχα, έτσι ώστε να εισπράξει από μένα για πολλοστή φορά το ως άνω (παρ. 1) δανεισθέν ποσό των 3.987.000 δραχμών.Β) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1) Στις 08.06.1…, ημέρα σύνταξης του ως άνω (κεφ. Α, παρ. 2) ταυτόχρονου ιδιόγραφου σημειώματος του, ο μηνυόμενος μου ζήτησε για πρώτη φορά να υπογράψουμε μεταξύ μας μία συναλλαγματική «για εγγύηση», όπως χαρακτηριστικά μου δήλωσε, αλλά και για να υπάρχει για
κάθε ενδεχόμενο στην οικογένεια του μία απόδειξη της έως τότε πραγματικής οφειλής μου προς αυτόν, αφού, όπως έχω προαναφέρει, μέχρι τότε δεν είχε στα χέρια του καμία γραπτή απόδειξη μου για τα ως άνω (κεφ. Α', παρ. 1) χρηματικά ποσά των χορηγηθέντων σε μένα έξι (6) έντοκων δανείων.

Εγώ, όντας καλόπιστος και θεωρώντας εύλογο το αίτημα του μηνυομένου και έχοντας τυφλή εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του και εντελώς ανύποπτος για τις σκοτεινές προθέσεις του και τα σατανικά του σχέδια, αποδέχθηκα την επίμαχη συναλλαγματική, εκδόσεως του στις 06.10.1…, ποσού δραχμών 10.000.000 και λήξεως στις 15.11.19... Εξυπακούεται ότι η εκ μέρους μου αποδοχή αυτής της συναλλαγματικής «εγγύησης» αφορούσε την αναγνώριση μόνο της πραγματικής και νόμιμης οφειλής μου προς τον μηνυόμενο.

2) Το συνολικό ποσό των δικαιοπρακτικών τόκων των ως άνω (κεφ.
Α, παρ. 1) έξι δανείων μου από της ημέρας σύναψης εκάστου εξ αυτών
μέχρι και της 15ης Νοεμβρίου του έτους 19.., ημέρας λήξης της προαναφερόμενης συναλλαγματικής, ανήλθε σε 2.350.059,30 δραχμές.

Αναλυτικά, οι τόκοι υπερημερίας εκάστου των έξι (6) έντοκων δανείων από της ημέρας σύναψης του μέχρι και τις 15.11.1…, ημέρας λήξης της επίμαχης συναλλαγματικής, και με βάση τα εκάστοτε ισχύσαντα εξωτραπεζικά επιτόκια, είναι οι εξής :


1)
Δάνειο δραχμών
137.000/20.08.1993,
τόκοι
172.634,13 δρχ.

2)
»
»
1.050.000/31.03.1995,
»
736.144,01 »

3)
»
»
150.000/06.09.1995,
»
85.560,69 »

4)
»
»
1.900.000/28.09.1995,
»
1.050.557,77 »

5)
»
»
400.000/07.12.1995,
»
198.923,48 »

6)
»
»
350.000/20.02.1996,
»
153.240,64 »

Σύνολο δραχμών
2.397.060,50 »

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί από τον Η/Υ των τόκων υπερημερίας εκάστου των ως άνω έξι (6) δανείων παρατίθενται στους κατωτέρω υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσης μηνύσεως μου.

Δεδομένου ότι τα εξωτραπεζικά επιτόκια των συμβατικών τόκων υπολείπονται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες των εξωτραπεζικών επιτοκίων των τόκων υπερημερίας, έπεται ότι οι συμβατικοί τόκοι των ως άνω έξι (6) δανείων από της ημέρας σύναψης εκάστου εξ αυτών μέχρι και τις 15.11.1997 είναι : Δρχ. 2.397.060,50 : 102 = 23.500,59 δρχ. Χ 100 = 2.350.059,30 δρχ.

Έτσι, το συνολικό ποσό της πραγματικής και νόμιμης οφειλής μου προς τον μηνυόμενο, κατά κεφάλαιο και συμβατικούς τόκους, ανήλθε στις 15.11.1…, ημέρα λήξης της ως άνω συναλλαγματικής, σε δραχμές 6.337.059,30 (3.987.000 + 2.350.059,30).

3) Στο ποσό της ως άνω (παρ. 1) συναλλαγματικής των 10.000.000 δραχμών ενσωματώθηκαν, πέραν της προαναφερόμενης νόμιμης οφειλής μου των 6.337.059,30 δραχμών, τα ως άνω (κεφ. Α, παρ. 2 και 4) ποσά των δραχμών 1.501.000 και 300.000 αντίστοιχα και οι όποιοι τόκοι αυτών υπολογίσθηκαν μονομερώς από τον μηνυόμενο. Συμφωνήθηκε δε με τον μηνυόμενο ότι, η πραγματική και νόμιμη οφειλή μου προς αυτόν θα καταβάλλονταν τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές μου δυνατότητες σε εύλογο χρονικό διάστημα.

4) Μετά την αποδοχή από μένα της ως άνω επίμαχης συναλλαγματικής, ο μηνυόμενος άρχισε να αποκαλύπτει τις πραγματικές ληστρικές εις βάρος μου προθέσεις του και να θέτει σε εφαρμογή τα σκοτεινά και σατανικά σχέδια του, προκειμένου να σφετερισθεί ο ίδιος κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία μου, καθώς επίσης και το μοναδικό εισόδημα μου από την εργασία μου, όπως εκ των υστέρων έχει περίτρανα αποδειχθεί, και έτσι να προκαλέσει την ολοσχερή οικονομική καταστροφή μου.

Προς επίτευξη αυτού του σκοπού του, ο μηνυόμενος έσπευσε και έλαβε, με βάση την ως άνω (παρ. 1) συναλλαγματική «εγγύησης», την συνημμένη υπ' αριθμόν 2../26.02.19.. διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία διατάχθηκα να πληρώσω σ' αυτόν το ποσό των 10.000.000 δραχμών νομιμοτόκως από της επομένης της λήξεως αυτής της συναλλαγματικής μέχρις εξοφλήσεως του, καθώς και το ποσό των 257.000 δραχμών για τα δικαστικά έξοδα έκδοσης αυτής της διαταγής, καίτοι είχαμε συμφωνήσει την τμηματική καταβολή του πραγματικού χρέους μου και των νομίμων τόκων αυτού σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, ο μηνυόμενος γνώριζε καλώς την αδυναμία μου για εφάπαξ καταβολή σ' αυτόν ολόκληρου του ποσού του πραγματικού χρέους μου εντός μιάς ημέρας, δηλαδή στις 15.11.19.., ημέρας λήξης της επίμαχης συναλλαγματικής.

Έτσι, ο μηνυόμενος δεν εξαπάτησε μόνον εμένα, αλλά εξαπάτησε και τον ως άνω Δικαστή και εξέδωσεν εις βάρος μου αυτή την εν μέρει άκυρη διαταγή πληρωμής για το εικονικό ποσό των 10.000.000 δραχμών, αντί του ως άνω (παρ. 2) πραγματικού χρέους μου των 6.337.059,30 δραχμών.

Σημειωτέον ότι η υποβολή αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής που ενσωματώνει μη νόμιμους τόκους συνιστά απάτη επί Δικαστηρίου (Α.Π. 1647/1999, ΠΧρ Ν/2000.734).

Γ) ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

1) Ο μηνυόμενος, κατά την έκδοση της επίμαχης συναλλαγματικής «εγγύησης» των 10.000.000 δραχμών, απέβλεπε στο σφετερισμό του επίμαχου τουριστικού λεωφορείου μου μετά της αδείας κυκλοφορίας του με νομιμοφανείς διαδικασίες, δεδομένου ότι και τότε, όπως και σήμερα, αυτός ήταν ιδιοκτήτης μεγάλου στόλου Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτων (λεωφορείων). Πρυςεπίτευξην αυτού του σκοπού του, ο μηνυόμενος, αφού ενσωμάτωσε στην επίμαχη συναλλαγματική όσα χρήματα επιθυμούσε η ακόρεστη ψυχή του, στη συνέχεια επεδίωξε με βάση αυτή την έκδοση της ως άνω (κεφ. Β, παρ. 4) υπ' αριθμόν 2../19.. διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.

2) Μετέπειτα, ο μηνυόμενος έδωσε έγγραφη εντολή στον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Π…… Νικόλαο Φ…… να προβεί στην αναγκαστική κατάσχεση και εκπλειστηρίαση του με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΕ ……. Δ.Χ. τουριστικού λεωφορείου μου, 38 επιβατικών θέσεων, αντί να μου ζητήσει την οικειοθελή μεταβίβαση του σ' αυτόν για την εξόφληση της πραγματικής προς αυτόν οφειλής μου.

Πράγματι, ο εντολοδόχος δικαστικός επιμελητής Ν……. Φ…… κατάσχεσε αναγκαστικά το λεωφορείο μου με την συνημμένη υπ' αριθμόν 2../11.09.20.. έκθεση του αναγκαστικής κατάσχεσης, του οποίου προσδιόρισε την αξία στο εντελώς αυθαίρετο και ευτελές ποσό των δραχμών 1.000.000, αντί της τότε πασίδηλης αξίας τούτου και της αδείας κυκλοφορίας του των δραχμών 8.500.000 τουλάχιστον, και την τιμή της πρώτης προσφοράς στο αυτής της εκτιμήσεως, δηλαδή στο ποσό των 500.000 δραχμών.

Είναι δε αυτονόητον ότι αυτή η εκτιμηθείσα αξία των δραχμών 1.000.000 ουδέποτε ελέγχθηκε δικαστικά, αφού εγώ, βασιζόμενος πάντοτε στην ως άνω (κεφ. Α, παρ. 5) συμφωνία μας «για τον υπολογισμό των μεταξύ μας οικονομικών δοσοληψιών στον τελικό λογαριασμό χωρίς καμία αδικία» και στην εντιμότητα και δικαιοσύνη του μηνυομένου, δεν άσκησα την κατ' άρθρο 9.. παρ. 4 ΚΠολΔ ανακοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης για την διόρθωσην αυτής ως προς την εκτίμηση και την τιμή της πρώτης προσφοράς.

Όμως, από την ως άνω έκθεση προκύπτει ότι ο κατασχών δικαστικός επιμελητής εκτίμησε μόνο το κατασχεθέν λεωφορείο, όχι και την άδεια κυκλοφορίας του, η οποία ήταν σημαντικής αξίας.

3) Τελικώς, με τη συνημμένη υπ' αριθμόν 16…/14.03.20.. έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητού πράγματος (Δ.Χ. τουριστικού λεωφορείου) της Συμβολαιογράφου Πατρών Ελένης ….., και περιέργως χωρίς την παρουσία πλειοδοτών, κατακυρώθηκε ερήμην εμού το κατασχεθέν λεωφορείο μου στον μηνυόμενο, κατόπιν αιτήσεως του, στην εξευτελιστική τιμή της πρώτης προσφοράς των 500.000 δραχμών.

4) Είναι δε πασίδηλον ότι οι αξίες των αδειών κυκλοφορίας των δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (φορτηγών, λεωφορείων, ταξί) ήσαν στο παρελθόν υψηλές, λόγω του περιορισμένου (κλειστού) αριθμού αυτών των αδειών, και μόνο κατά τα τελευταία 2-3 χρόνια μειώθηκαν αυτές λόγω του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων. ΓΓ αυτό και ο μηνυόμενος υπέβαλε ενώπιον Σας στις 05.04.20.. την συνημμένη υπ' αριθμόν 87../20.. εναντίον μου μήνυση του για υπεξαίρεση της. άδειας κυκλοφορίας του επίμαχου λεωφορείου μου, αφού χωρίς αυτή το αμάξωμα ήταν μειωμένης αξίας.

5) Σημειωτέον ότι κατά μήνα Οκτώβριο του έτους 20… είχα συμφωνήσει την πώληση του λεωφορείου τούτου σε υποψήφιο αγοραστή από την Κόρινθο στην τότε πασίδηλη τιμή των 8.500.000 δραχμών. Αυτός ο υποψήφιος αγοραστής του λεωφορείου μου θα χρησιμοποιούσε την άδεια κυκλοφορίας του τελευταίου, μετά τον αποχαρακτηρισμό του από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και από τον Ε.Ο.Τ., για να θέσει σε κυκλοφορία ένα ελαφρώς μεταχειρισμένο τουριστικό λεωφορείο που θα αγόραζε από την εδρεύουσα στον Ισθμό της Κορίνθου ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ Ο.Ε.». Τελικώς, η πώληση αυτή του λεωφορείου μου ματαιώθηκε ένεκα της ευρισκόμενης στον τηρούμενο στο Υπουργείο Συγκοινωνιών φάκελο του επίμαχης υπ' αριθμόν 2../11.09.2… κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή Ν…… Φ….. ο δε ενδιαφερόμενος και επειγόμενος αγοραστής εξασφάλισε την σχετική άδεια από την αγορά πεπαλαιωμένου λεωφορείου άλλου αυτοκινητιστή. Η συμφωνία αυτή αποδεικνύεται από τη συνημμένη υπ' αριθμόν 679/2012 ενώπιον του Ειρηνοδίκη Κορίνθου ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα Α………… ………. η οποία ελήφθη κατόπιν κλητεύσεως του μηνυομένου προ τριών ημερών, ο οποίος και παρέστη κατά τη λήψη αυτής.

Έτσι, αυτό το αξιόλογο περιουσιακό μου στοιχείο, στο οποίο εξαρχής είχε στοχεύσει ο μυνυόμενος, μεταβιβάσθηκε σ' αυτόν μετά της αδείας κυκλοφορίας του με την υπ' αριθμόν 16…/14.03.20… έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητού πράγματος (Δ.Χ. τουριστικού λεωφορείου) της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου Πατρών Ελένης και κατ' ακολουθίαν προσπορίσθηκε σ' αυτόν αντίστοιχο περιουσιακόν όφελος τουλάχιστον 8.500.000 δραχμών ή 24.944,97 ευρώ.

6) Σύμφωνα με τα ως άνω (κεφ. Β, παρ. 2) αναφερόμενα, η πραγματική και νόμιμη οφειλή μου προς τον μηνυόμενο, κατά κεφάλαιο και συμβατικούς τόκους, ανήλθε στις 15.11.1…, ημέρα λήξης της επίμαχης συναλλαγματικής, στο ποσό των δραχμών 6.337.059,30. Δεδομένου ότι οι τόκοι υπερημερίας αυτού του ποσού του από 16.11.1997 μέχρι και 14.03.2001 χρονικού διαστήματος ανέρχονταν στο ποσό των δραχμών 4.226.930,30, έπεται ότι η συνολική οφειλή μου προς τον μηνυόμενο ανήλθε στις 14.03.2…, (ημερομηνία διενέργειας του προαναφερόμενου πλειστηριασμού και απόκτησης από τον μηνυόμενο του ως άνω τουριστικού λεωφορείου μου), στο ποσό των δραχμών 10.563.989,60 (6.337.059,30 + 4.226.930,30).

Ο αναλυτικός υπολογισμός από τον Η/Υ των τόκων υπερημερίας του ποσού των 6.337.059,30 δραχμών του από 16.11.19.. μέχρι και 14.03.20.. χρονικού διαστήματος παρατίθεται στον κατωτέρω υπό στοιχείο Ζ πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσης μηνύσεως μου.

Μετά την αφαίρεση του ως άνω προσπορισθέντος στον μηνυόμενο στις 14.03.20… οφέλους των 8.500.000 δραχμών από την ως άνω συνολική οφειλή μου των δραχμών 10.563.989,60 έπεται ότι η τελευταία μειώθηκε έκτοτε στο ποσό των δραχμών 2.063.988,60 (10.563.989,60 -8.500.000) ή των ισάξιων ευρώ 6.057,20.

Δ) ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΟΥ

ΤΩΝ 6.057,20 ΕΥΡΩ

1) Κατά τα έτη 2002 μέχρι και 2010 έχω καταβάλλει στον μηνυόμενο για την ως άνω εν μέρει άκυρη υπ' αριθμόν 2../19… διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών διάφορα

χρηματικά ποσά, άλλοτε με αποδείξεις και άλλοτε χωρίς αποδείξεις, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 48.713,92 ευρώ.

2) Ειδικότερα, έχω καταβάλλει με αποδείξεις στην ενεργούσα κατ' εντολή και για λογαριασμό του μηνυομένου δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Πατρών Α………… Π…………… τα εξής χρηματικά ποσά: α) 300 ευρώ στις 27.12.20…, β) 900 ευρώ στις 15.05.20… και γ) 3.213,92 ευρώ επίσης στις 15.05.2… με την υπ' αριθμόν ….21…-0 επιταγή της PROBANKμε ημερομηνία έκδοσης 25.06.2…, συνολικά δε το ποσό των ευρώ 4.413,92 (300 + 900 + 3.213,92). (Βλ. τις τρεις συνημμένες σχετικές αποδείξεις).

3) Από το έτος 2005 έως και το έτος 2009 ο Θ……… της ανώνυμης εταιρείας οποίας ο μηνυόμενος είναι μέτοχος ., παρακρατούσε κατ' εντολή, για λογαριασμό και προς όφελος του μηνυομένου, από τις εκάστοτε αμοιβές μου, τις οποίες μου πλήρωνε η εταιρεία αυτή από την μετ' αυτής από του έτους 2005 μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2012 συνεργασία μου διάφορα χρηματικά ποσά, κυμαινόμενα από 500 έως 6.000 ευρώ, ανελθόντα δε στο συνολικό ποσό των 33.500 ευρώ.

Ο αυτός αρχικώς δεν μου χορηγούσε έγγραφες αποδείξεις είσπραξης για τα εκάστοτε παρακρατούμενα από τις αμοιβές μου χρηματικά ποσά. ΓΓ αυτό ζήτησα εγγράφως με την από 24.05.20… αίτηση μου προς αυτόν την χορήγηση συγκεντρωτικής απόδειξης των παρακρατηθέντων από αυτόν χρημάτων μου. (Βλ. τη συνημμένη υπ' αριθμόν 80……..05.20…έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Σ……… Γ…………). Ο εν λόγω ταμίας, προφανώς κατόπιν συνεννοήσεως του με τον μηνυόμενο και για ευνόητους λόγους, αρνήθηκε την χορήγηση της ζητηθείσης από μένα συγκεντρωτικής απόδειξης.

4) Επιπροσθέτως, έχω καταβάλλει απευθείας στον μηνυόμενο τα εξής χρηματικά ποσά: α) Κατά το έτος 2003 και άνευ αποδείξεως 3.000 ευρώ, για διάφορα δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτελέσεως, όπως ο ίδιος μου είπε. β) Στις 14.04.2005 κατέθεσα καθ' υπόδειξη του αντιδίκου στον τηρούμενο στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ατομικό καταθετικό λογαριασμό του το ποσό των 3.100 ευρώ. (Βλ. την συνημμένη φωτοτυπία

\%»τΠζ απόδειξης), γ) Από κάποια είσπραξη αμοιβής μου που έγινε από μένα '^εντός του έτους 2008 ο μηνυόμενοςέλαβεν αμέσως από μένα και χωρίς να Ρ/μου χορηγήσει αντίστοιχη απόδειξη το ποσό των 2.500 ευρώ, το οποίο προσδιόρισε ο ίδιος στο συνημμένο χειρόγραφο σημείωμα του, που φέρει την φίρμα της υπ' αυτού εκπροσωπούμενης ανώνυμης εταιρείας «Και δ) επίσης κατά την είσπραξη των αμοιβών μου από την «Α.Ε.». του διδακτικού έτους 2009-2010 ο μηνυόμενοςέλαβεν αμέσως από μένα και χωρίς να μου χορηγήσει αντίστοιχη απόδειξη το ποσό των 2.200 ευρώ. Έτσι, ο μηνυόμενος έχει εισπράξει απευθείας από μένα το συνολικό ποσό των ευρώ 10.800 (3.000 + 3.100 + 2.500 + 2.200).

Συνεπώς, το σύνολο των καταβολών μου προς τον μηνυόμενο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 48.713,92 (4.413,92 + 33.500 + 10.800), ενώ το ως άνω (κεφ. Γ, παρ. 6) υπόλοιπο της οφειλής μου προς αυτόν στις 14.03.2001 ήταν μόνο 6.057,20 ευρώ.

Σημειωτέον ότι οι άνευ αποδείξεων γενόμενες από μένα ως άνω καταβολές χρημάτων οφείλονταν στην ηθική μου αδυναμία κτήσεως αυτών (αποδείξεων), αφού και ο εμφανιζόμενος τότε με δορά προβάτου λύκος (μηνυόμενος δανειστής) μου είχε χορηγήσει τα επίμαχα έξι δάνεια, συνολικού ποσού 3.987.000 δραχμών, χωρίς καμία απόδειξη μου, και επιπροσθέτως είχα επαναπαυθεί στην ως ανω (κεφ. Α, παρ. 5) γραπτή διαβεβαίωση εκείνου περί της διενέργειας «του μεταξύ μας τελικού λογαριασμού χωρίς καμία αδικία».

4) Ακολούθως, το συνολικό ποσό των παραχθέντων νομίμων τόκων υπερημερίας αυτού του ποσού της οφειλής μου των ευρώ 6.057,20 του από 15.03.2001 μέχρι και 15.05.2003 χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών και δύο (2) μηνών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 1.504,96 και κατ' ακολουθίαν η συνολική κατά κεφάλαιο και τόκους οφειλή μου προς τον μηνυόμενο είχε διαμορφωθεί στις 15.05.2003, (ημέρα ολοκλήρωσης των συνολικού ποσού 4.413,92 ευρώ ως άνω (παρ. 2) τριών καταβολών μου στη δικαστική επιμελήτρια Α…… Π……….., στο ποσό των ευρώ 7.562,16 (6.057,20 + 1.504,96), το οποίο και εξοφλήθηκε ολοσχερώς με τις ανωτέρω καταβολές μου στη δικαστική επιμελήτρια Α……

Π……………….και στον μηνυόμενο των ευρώ 4.413,92 και 6.100 (3.000 + 3.100) αντίστοιχα.

Ο αναλυτικός υπολογισμός από τον Η/Υ των τόκων υπερημερίας του ποσού των 6.057,20 ευρώ από 15.03.2001 μέχρι και 15.05.2003 παρατίθεται στον κατωτέρω υπό στοιχείο Η πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσης μηνύσεως μου.

Έτσι, το ενσωματωμένο στην επίμαχη συναλλαγματική πραγματικό και νόμιμο χρέος μου προς τον μηνυόμενο των 6.337.059,30 δραχμών, μετά των νομίμων τόκων υπερημερίας αυτού από της επομένης της λήξεως αυτής (συναλλαγματικής), δηλαδή από τις 16.11.1997 μέχρι και τις 15.05.2003 έχει εξοφληθεί ολοσχερώς από μένα.

6) Επιπροσθέτως, ο μηνυόμενος δανειστής μου έχει αποσπάσει παρανόμως, αδικαιολογήτως και αχρεωστήτως με τις δίάφορες τοκογλυφικές πράξεις του και σατανικές μεθοδεύσεις του το τοκογλυφικό ποσό των ευρώ 41.151,76 (48.713,92 - 7.562,16), εκμεταλλευόμενος την ανάγκη μου, την κουφότητα, την απειρία μου, την καλοπιστία μου και την τυφλή εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπο του.

Ε) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ! ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ! ΤΟΥ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΥ

1) Κατά μήνα Νοέμβριο του έτους 2011, ο ………. Σ………, ενεργώντας και πάλι κατ' εντολή και για λογαριασμό του μηνυομένου, αρνήθηκε να μου καταβάλει τις μέχρι 31.03.2011 δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες αμοιβές μου από την μεταφορά μαθητών ποσού ευρώ 19.386, τις οποίες μου όφειλε η εργοδότρια του εταιρεία, διότι εγώ αντέδρασα σθεναρά στην ζητηθείσα από αυτόν, όπως μέχρι τότε συνήθιζε, παρακράτηση του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για λογαριασμό του εντολέα του και αντιτάχθηκα με αποφασιστικότητα στην περαιτέρω καταλήστευση μου από τον τελευταίο.

Μετά από αυτή την ανταρσία μου και την απροσδόκητη για τον μηνυόμενο άρνηση μου να ανεχθώ την περαιτέρω καταλήστευση μου, εκείνος κατέφυγε αμέσως στην πάγια και προσφιλή του τακτική της αναγκαστικής εκτέλεσης της προ πολλού εξοφλημένης επίμαχης διαταγής πληρωμής, προκειμένου να μου αρπάξει με νομιμοφανείς διαδικασίες: α) ολόκληρη την εκκαθαρισμένη και οφειλόμενη αμοιβή μου από την εκπροσωπούμενη από αυτόν ανώνυμη εταιρεία «που ήταν ο βασικός πόρος διαβίωσης μου, β) το δεύτερο και τελευταίο τουριστικό λεωφορείο μου και γ) το μοναδικό σπίτι μου, και έτσι να τιμωρήσει παραδειγματικά εμένα, τον δανειολήπτη του και μέχρι τότε υποτακτικό και πειθήνιο θύμα της αισχροκέρδειας του και της τοκογλυφίας του, που έπαυσε να συνεργάζεται εφεξής αρμονικά μαζί του και να πληρώνει αδιαμαρτύρητα όσα χρήματα επιθυμούσε και επιζητούσε κάθε φορά η ακόρεστη και αδηφάγος ψυχή του.

2) Εξαιτίας αυτής της αρνήσεως μου, ο μηνυόμενος μου επέδωσε στις 24.01.2012 επικυρωμένο φωτοτυπικόναντίγραφον εκ του υπ' αριθμόν 3…/19… πρώτου απογράφου εκτελεστού της ως άνω (κεφ. Β, παρ. 4) υπ' αριθμόν 219/1998 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, μετά της κάτωθι αυτού από 23.01.2012 επιταγής του, με την οποία με επιτάσσει να του πληρώσω τα εξής χρηματικά ποσά : α) 29.347,02 ευρώ για το επιδικασθέν κεφάλαιο των 10.000.000 δραχμών νομιμοτόκως από τις 16.11.1997, β) 754,21 ευρώ για την επιδικασθείσα δικαστική του δαπάνη των 257.000 δραχμών και γ) 28,29 ευρώ για την δαπάνη επίδοσης της επιταγής του. (Βλ. το συνημμένο αντίγραφο αυτής).

3) Ακολούθως, ο αντίδικος μου επέδωσε την 01.02.2012 το συνημμένο από 30.01.2012 κατασχετήριο του, με το οποίο κατάσχεσε αναγκαστικά δυνάμει της ως άνω (παρ.2) διαταγής πληρωμής και της από 23.01.2012 επιταγής του προς πληρωμή εις χείρας της εδρευούσης στην
Π……. (Ζ…… 2) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ως τρίτης, το ποσό των ευρώ 19.386, το οποίο μου οφείλει η τελευταία από την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης μεταφοράς για λογαριασμό της μαθητών με το τουριστικό λεωφορείο μου μέχρι και τις 31.03.2011, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση μου κατά της τρίτης, προκειμένου να εισπράξει από μένα το αναγραφόμενο στο κατασχετήριο του και ως δήθεν οφειλόμενο σ' αυτόν συνολικό εκ κεφαλαίου, τόκων και εξόδων ποσό των ευρώ 82.871,75 (29.347,02 + 52.742,23 +754,21 + 28,29).

4) Μετά την επίδοση σε μένα του ως άνω (παρ. 3) από 30.01.2012 κατασχετηρίου του αντιδίκου, η ανώνυμη εταιρεία « προέβη, ως τρίτη, νομοτύπως και εμπροθέσμως στην κατ' άρθρο 985 ΚΠολΔ θετική δήλωση στην Γραμματεία του αρμοδίου Ειρηνοδικείου Πατρών, συνταχθείσης της συνημμένης υπ' αριθμόν 1../03.02.20.. δήλωσης τρίτου του ιδίου Ειρηνοδικείου, με την οποία δήλωσε ότι μου οφείλει το ποσό των ευρώ 19.386 από την μεταφορά για λογαριασμό της
μαθητών και το οποίο δέσμευσε. 
5) Κατά του αντιδίκου και κατά του ως άνω (παρ. 3) κατασχετηρίου του άσκησα νομοτύπως και εμπροθέσμως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών την κατ' άρθρο 933 ΚΠολΔ από 06.02.2012 (αρ. κατ. 4…/2…) ανακοπή μου, με την οποία ζητώ την ακύρωση και εξαφάνιση τούτου (κατασχετηρίου) για τους αναγραφόμενους σ' αυτή νόμιμους και βάσιμους λόγους. Η συζήτηση αυτής της ανακοπής μου έχει ορισθεί να γίνει στις 15 Οκτωβρίου 20….

6) Στη συνέχεια, και με βάση την προαναφερόμενη ανακοπή μου άσκησα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και την από 06.02.20… (αρ. κατ. 4../20..) αίτηση μου κατά του αντιδίκου, κατ' άρθρο 938 ΚΠολΔ, με την οποία ζήτησα α) την αναστολή της εναντίον μου επισπευδόμενης ως άνω (παρ.2 και 3) διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της ως άνω (παρ. 5) ανακοπής μου και β) την χορήγηση προσωρινής διαταγής, με την οποία να ανασταλεί αυτή (εκτέλεση) προσωρινώς μέχρις εκδόσεως απόφασης επί της ιδίας αιτήσεως μου, άλλως μέχρι την συζήτηση της τελευταίας.

Η συζήτηση αυτής της αιτήσεως μου ορίσθηκε να γίνει στη δικάσιμο της 23ηςΜαίου 2…, κατά την οποία και αναβλήθηκε αυτή, με αίτηση του αντιδίκου, για τις 26.09.2… και με τη συναίνεση του διατηρήθηκε η ωσαύτως με την συναίνεση του χορηγηθείσα από 02.03.2… προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Με αυτή την προσωρινή διαταγή είχε απαγορευθεί προσωρινά οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης του αντιδίκου εναντίον μου και υπό τον όρο της συζήτησης της αιτήσεως μου στις 23.05.2….

7) Σχετικά με την ως άνω (παρ. 5) ανακοπή μου άσκησα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών τους από 24.08.2… (αρ. κατ. 2…/2…) πρόσθετους λόγους αυτής, οι οποίοι επεδόθησαν στον αντίδικο στις 31.08.2012.

8) Μετά την άσκηση των ως άνω (παρ. 7) πρόσθετων λόγων ανακοπής μου, εγώ άσκησα ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 04.09.20.. (αρ. κατ. 21../20..) δεύτερη αίτηση μου κατά του αντιδίκου,
κατ' άρθρον 938 ΚΠολΔ, με την οποία ζήτησα α) την αναστολή της ως άνω (παρ. 2) εις βάρος μου επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρις εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της ως άνω (παρ. 5) από 06.02.20… (αρ. κατ. 4../20..) ανακοπής μου και των πρόσθετων
λόγων αυτής, και β) την χορήγηση σημειώματος, με το οποίο να εμποδίζεται η εναντίον μου επισπευδόμενη από τον αντίδικο αναγκαστική εκτέλεση μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της ιδίας αιτήσεως μου.

Επιπροσθέτως, και προς άρση της εκκρεμοδικίας παραιτήθηκα με αυτή την αίτηση μου από το δικόγραφο της ως άνω (παρ. 6) από 06.02.20.. (αρ. κατ. 4../20…) πρώτης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών ταυτόσημης αιτήσεως μου κατά του αντιδίκου, με την οποία είχα ζητήσει την αναστολή της εναντίον μου επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η συζήτηση αυτής της δεύτερης αιτήσεως μου ορίσθηκε να γίνει στη δικάσιμο της 31ης Οκτωβρίου 20.., κατά την οποία και αναβλήθηκε αυτή λόγω αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους για τις 13.02.20.. και με τη συναίνεση του αντιδίκου διατηρήθηκε η ωσαύτως με την συναίνεση του χορηγηθείσα από 10.09.20.. προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου τούτου. Με αυτή την προσωρινή διαταγή είχε απαγορευθεί προσωρινώς οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης του αντιδίκου εναντίον μου και υπό τον όρο της συζήτησης της αιτήσεως μου στις 31.10.20…

9) Επί της ως άνω (παρ. 8) αιτήσεως μου, συζητηθείσης κατ' αντιμωλίαν αμφοτέρων ημών των διαδίκων, εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 3../03.04.2… συνημμένη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία έκαμε αυτή εν μέρει δεκτή και ανέστειλε εν μέρει την εις
βάρος μου επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση με τις ως άνω (παρ. 2 και

3) από 23.01.20.. επιταγή προς εκτέλεση και από 30.01.20.. κατασχετήριο εις χείρας τρίτου και ως προς το ποσό των ευρώ 16.013,92 μόνο, μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της ως άνω (παρ. 5 και 7) ανακοπής μου και των πρόσθετων λόγων αυτής. Μετά τη δημοσίευση αυτής της δικαστικής απόφασης, ο μηνυόμενος έσπευσε και έλαβε στις 21.04.2… από το ως άνω (παρ. 3) κατασχεθέν εις χείρας της «Α.Ε.», ως τρίτης, ποσό των 19.396 ευρώ το αχρεώστητο ποσό των ευρώ 3.372,08 (19.386 € -16.013,92 €).

10) Ακολούθως, στις 24.04.20… ο επισπεύδων αντίδικος …………………..μου επέδωσε εκ νέου επικυρωμένο φωτοτυπικόν αντίγραφον εκ του υπ' αριθμόν 380/19.. πρώτου απογράφου εκτελεστού της αυτής ως άνω (παρ. 2) υπ' αριθμόν 219/1998 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, μετά της κάτωθι αυτού από 22.04.20.. συνημμένης επιταγής του, με την οποία με επιτάσσει να του πληρώσω τα εξής χρηματικά ποσά : α) 29.347,02 ευρώ για το επιδικασθέν και δήθεν οφειλόμενο κεφάλαιο των 10.000.000 δραχμών και β) 36.467,79 ευρώ για τόκους υπερημερίας του κεφαλαίου τούτου από τις 16.11.19…, (επομένης της λήξης της επίμαχης συναλλαγματικής), μέχρι τις 22.04.2…..

11) Στις 30.04.2…. ο αντίδικος μου επέδωσε το υπό την αυτήν ημερομηνία συνημμένο κατασχετήριο του, με το οποίο κατάσχεσε αναγκαστικά, δυνάμει της ως άνω (παρ. 2) διαταγής πληρωμής και της από 22.04.2… επιταγής του προς πληρωμή, εις χείρας της εδρευούσης στην Πάτρα (Ζ….. 2) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. ως τρίτης, το ποσό το οποίο μου οφείλει η τελευταία από την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης μεταφοράς για λογαριασμό της μαθητών με το τουριστικό λεωφορείο μου μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2…., καθώς και κάθε άλλη απαίτηση μου κατά της τρίτης, προκειμένου να εισπράξει από μένα το αναγραφόμενο στο κατασχετήριο του και ως δήθεν οφειλόμενο σ' αυτόν συνολικό εκ κεφαλαίου και τόκων ποσό των ευρώ 65.814,81 (29.347,02 + 36.467,79).

12) Μετά την επίδοση σε μένα του ως άνω (παρ. 11) από 30.04.2…. κατασχετηρίου του αντιδίκου, η ανώνυμη εταιρεία «…… Α.Ε.» προέβη, ως τρίτη, νομοτύπως και εμπροθέσμως στην κατ' άρθρο 9… ΚΠολΔ θετική δήλωση στην Γραμματεία του αρμοδίου Ειρηνοδικείου Πατρών, συνταχθείσης της συνημμένης υπ' αριθμόν 7../02.05.2…. δήλωσης τρίτου του ιδίου Ειρηνοδικείου, με την οποία δήλωσε ότι μου οφείλει το ποσό των ευρώ των 37.627,92 από την μεταφορά για λογαριασμό της μαθητών και το οποίο δέσμευσε. Είναι αυτονόητον ότι ο αντίδικος ανέλαβε στη συνέχεια αυτό το κατασχεθέν ποσό, δεδομένου ότι εγώ δεν άσκησα την κατ' άρθρον 9… ΚΠολΔ αίτηση αναστολής της εκτέλεσης.

13) Τέλος, κατά του αντιδίκου και κατά των ως άνω (παρ. 10 και 11) δύο πράξεων της εις βάρος μου επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς επίσης και της εν μέρει άκυρης διαταγής πληρωμής (2../1998), εγώ άσκησα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών την από 08.05.2…. (αρ. κατ. 1…/20..) ανακοπή μου, εκδικαζομένην στις 15.10.20…, με την οποία ζητώ την ακύρωση τους για τους αναγραφόμενους σ' αυτήν εφτά (7) νόμιμους και βάσιμους λόγους.

ΣΤ) ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Από όλα τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο μηνυόμενος δανειστής έχει αποσπάσει από μένα α) τμηματικά το ως άνω (κεφ. Δ, παρ. 6) παράνομο τοκογλυφικό προϊόν των ευρώ 41.151,76, β) εφάπαξ και με αναγκαστική κατάσχεση το ως άνω (κεφ. Ε, παρ. 9) παράνομο τοκογλυφικό προϊόν των ευρώ 3.372,08 και γ) εφάπαξ και με ωσαύτως αναγκαστική κατάσχεση το ως άνω (κεφ. Ε, παρ. 12) παράνομο τοκογλυφικό προϊόν των ευρώ 37.627,92 και συνολικά το ποσό των ευρώ 82.151,76.

Επίσης, ο μηνυόμενος δανειστής μου έχει επιδιώξει με τις ως άνω (κεφ. Ε, παρ. 2 και 10) από 23.01.2… και 24.04.2… δύο επιταγές του προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της υπ' αριθμόν 2../19… διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών να εισπράξει από μένα τα τοκογλυφικά ωφελήματα των ευρώ 82.871,75 και 65.814,81 αντίστοιχα.

Έτσι, ο μηνυόμενος δανειστής έχει διαπράξει εις βάρος μου τις προβλεπόμενες και τιμωρούμενες από το άρθρο 404 του Π.Κ. τοκογλυφικές πράξεις κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με σκοπό να πορισθεί από αυτές εισόδημα.

Ζ) ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

Ο μηνυόμενος δανειστής μου ισχυρίζεται ότι, της «…… Α.Ε.» Θ……… …….., κάτοικος ως εκ της εργασίας του Πατρών (Ζ…….. 2), του απέδωσε από τα κατ' εντολή του και για λογαριασμό του παρακρατηθέντα από τις αμοιβές μου χρηματικά ποσά των 33.500 ευρώ μόνο το ποσό των 8.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τα ως άνω (κεφ. Δ, παρ. 3) εκτενώς ιστορούμενα, ο εν λόγω ταμίας αρχικώς δεν μου χορηγούσε έγγραφες αποδείξεις είσπραξης για τα εκάστοτε παρακρατούμενα από τις αμοιβές μου χρηματικά ποσά και επιπροσθέτως αυτός αρνήθηκε τον Μάιο του έτους 2012 να μου χορηγήσει μια συγκεντρωτική απόδειξη είσπραξης αυτών.

Κατόπιν όλων αυτών ζητώ να διερευνηθεί η περίπτωση της ενδεχόμενης ύπαρξης ποινικής ευθύνης του Θ……………… για υπεξαίρεση του ποσού των ευρώ 25.000 (33.500 - 8.500) ή για συνεργεία στις τοκογλυφικές πράξεις του μηνυομένου.

Η) ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

1) Επειδή, πέραν της σωρείας των προπεριγραφόμενων τοκογλυφικών εις βάρος μου πράξεων του, ο μηνυόμενος παρακρατεί και αποκρύπτει αδικαιολογήτως και δολίως δύο επιταγές της Τράπεζας Πειραιώς, εκδόσεως μου, ποσού δραχμών 1.500.000 εκάστης, με ημερομηνίες 30.03.2… και 30.04.2… αντιστοίχως και πληρωτέες σε διαταγήν εκείνου, καίτοι εγώ έχω πληρώσει ολοσχερώς τα ποσά αυτών και έχω ζητήσει και εγγράφως την απόδοση τους με την από 14.05.20.. εξώδικη διαμαρτυρία μου και πρόσκληση μου προς αυτόν, η οποία του επιδόθηκε στις 15.05.20... (Βλ. σελ. 7-9 της συνημμένης υπ' αριθμόν 79…./2012 έκθεσης επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Σ……… Γ…………).

2) Σημειωτέον ότι, η μη επιστροφή των εξοφλημένων αξιόγραφων (συναλλαγματικών και επιταγών) και η μη χορήγηση στους οφειλέτες τους αποδείξεων είσπραξης χρημάτων αποτελούν συνήθεις πρακτικές των αδίστακτων και βδελυρών τοκογλύφων, προκειμένου να αισχροκερδούν ευκόλως εις βάρος των θυμάτων τους και να συγκαλύπτουν επί του ασφαλούς τις αστικές και ποινικές τους ευθύνες γΓ αυτές τις τοκογλυφικές πράξεις τους.

3) Ο μηνυόμενος παρακρατεί και αποκρύπτει τις δύο επίμαχες επιταγές μου με σκοπό να με βλάψει δια της μελλοντικής δικαστικής επιδίωξης είσπραξης εκ νέου του ποσού αυτών. Συνεπώς, αυτός έχει διαπράξει εις βάρος μου, πέραν των ως άνω (κεφ. ΣΤ) τοκογλυφικών πράξεων, και το υπό του άρθρου 222 του Π.Κ. προβλεπόμενο και τιμωρούμενο ποινικό αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΜΗΝΥΩ τον ………. του Η,,,,,,,,για τις προπεριγραφόμενες αξιόποινες εις βάρος μου πράξεις του, καθώς και κάθε τυχόν συμμέτοχο σ' αυτές, και ζητώ την ποινική τους δίωξη και τιμωρία γι' αυτές.

ΔΗΛΩΝΩ ότι παρίσταμαι από τούδε ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική μου ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης την οποίαν υπέστην από τις εις βάρος μου αξιόποινες πράξεις του μηνυομένου.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ τα αναγραφόμενα στο ιστορικό της παρούσης ως συνημμένα είκοσι τρία (23) έγγραφα.

ΖΗΤΩ την χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου της παρούσης μηνύσεως μου. Και

ΠΡΟΤΕΙΝΩ μάρτυρες τους εξής :

1) Γ…….. θυγ. Π……. Χ…………., ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Πατρών, οδός Δ…….. αρ. …, τηλ. ………. Και

2) Α……… Π…….. του Χ……., επιχειρηματία, κάτοικο Πατρών, οδός Β……. αρ.., τηλ. …………

Πάτρα 15 Ιουλίου 2013

Ο Μηνυτής


πηγή : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006387254019


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου